כניסת לקוחות

התחבר לחשבון שלך

שם משתמש / ת.ז *
סיסמה *
זכור אותי
-A A+

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות בנושא רכב אישי לעובד

מיהו הגורם האחראי לטפל בתקלות ברכב?

במקרה של תקלה ברכב, יש לפנות ישירות לחברת הליסינג.

היה ברשותי רכב חליפי/גישור ותדלקתי באופן עצמאי. כיצד אני מקבל החזר?

עליך לשלוח לחברת בנפיט את הקבלות והיא תעביר את הזיכוי למדור השכר בארגונך. את ההחזר עבור התדלוק תקבל בתלוש השכר.

מי רשאי לנהוג ברכב?

בדרך כלל, רשאים לנהוג ברכב: עובד החברה ובני משפחתו, או כל אדם אחר, הנוסע בהיתר של עובד החברה ובעל רישיון רכב בתוקף, כולל נהג צעיר וחדש. בארגונים מסוימים חלה הגבלה על המשתמשים ברכב ואנו ממליצים לוודא זאת בהסכם של הארגון אליו משתייך העובד.

מי נושא בתשלום דו"חות וקנסות על עבירות תנועה, חניה ואגרות שימוש בחוצה ישראל?

העובד ישא בתשלום בגין דו"חות חניה וקנסות על עבירות תנועה. הדו"חות ו/או קנסות יוסבו על שם העובד.

מה הנוהל לשינוי מכסת דלק?

העובד ישלח את בקשתו לשינוי מכסת דלק לחברת בנפיט והיא תבחן את בקשת העובד על פי רכיבי השכר, בהתאם למועד הבקשה. במידה שהעדכון מתאפשר, תעודכן מכסת הדלק מול מדור השכר, בהתאם למדיניות המעסיק.

שאלות ותשובות בנושא ההנחה בדלק

מהו גובה ההנחה על המוצרים השונים?

גובה ההנחה מצוין בכתב ההצטרפות. ההנחות הינן ממחיר מחירון לצרכן של חברת הדלק. גובה ההנחה עשוי להשתנות מעת לעת.

האם ניתן לצאת מההסדר?

כן. ניתן לצאת מההסדר בכל עת, ללא עלויות או קנסות כלשהן, בהודעה לבנפיט של 7 ימי עבודה מראש.

מה קורה אם נגנב/אבד כרטיס התדלוק?

בעת גניבה או אובדן של הכרטיס, עליך להודיע על האירוע מיידית לחברת הדלק.עד למועד ההודעה, תחויב בהוצאות של שימוש לרעה בכרטיס.
בכל מקרה, ניתן להשתמש בכרטיס רק במידה שהגנב יודע את מס' הרכב אליו שייך הכרטיס לכן, רצוי לא להשאיר את הכרטיס ברכב.

מהו כרטיס התדלוק?

כרטיס תדלוק הוא מעין כרטיס אשראי אישי, המונפק לך מחברת הדלק. בכרטיס ניתן להשתמש בתחנות דלק המופיעות ברשימה, כאמצעי לתשלום עבור תדלוק, שמן ורחיצות.

האם ההנחה יכולה להשתנות?

בעיקרון, לא אמור לחול שינוי בהנחה. יחד עם זאת, ההנחה עלולה להשתנות בכפוף לשינויים בשוק הדלק בארץ או שינוי בהסכם.

כיצד מצטרפים לשירות?

תהליך ההצטרפות שונה מארגון לארגון . לבירור תהליך ההצטרפות ניתן לפנות לשרות לקוחות

האם יש הגבלה על כמות רכישת הדלק?

כן. הגבלת כמות הדלק היומית והחודשית הינה בהתאם למצוין בכתב ההצטרפות.

כיצד מתנהל תהליך התדלוק?

בעת הגעתך לתחנת התדלוק עליך להודיע למתדלק כי ברצונך לשלם בכרטיס תדלוק. ברוב התחנות יש להעביר את הכרטיס לפני תחילת התדלוק.

האם יש התחייבות לרכישת כמות דלק מינימאלית?

לא.

האם ניתן לתדלק בתחנות דלק של חברות דלק אחרות?

כן. ניתן לתדלק בכל תחנת דלק אחרת, אך לא באמצעות כרטיס התדלוק.
מיותר לציין שתחויב על ידם במחיר המלא של התחנה ותידרש לשלם באמצעות כל אמצעי תשלום אחר הנמצא ברשותך (כרטיס אשראי, מזומן וכו').

מה קורה אם כרטיס התדלוק מתקלקל?

במקרה שהכרטיס מתקלקל, עליך לפנות לבנפיט כדי להנפיק כרטיס חדש.
שים לב: כל עוד הכרטיס מקולקל, לא תוכל לתדלק את הרכב בהסדר ולהנות מההנחה.

האם ההצטרפות להסדר כרוכה בתשלום כלשהו?

ההצטרפות עצמה אינה כרוכה בתשלום. אתה תחויב רק בעבור תדלוקים, רכישות שמנים ורחיצות שתבצע בפועל.

האם ההצטרפות כרוכה בעמלות כלשהן?

לא. ההצטרפות אינה כרוכה בעמלות.

שאלות ותשובות בנושא הטבות ברחיצה

כיצד מחויבים בעלות רחיצת הרכב וקניית שמנים?

במידה שיש ברשותך כרטיס תדלוק, תוכל לחייב אותו בעלויות הנוספות, בדומה לשימוש בכרטיס אשראי.

כיצד מתבצע תהליך הרחיצה?

בעת הגעתך לתחנת הרחיצה, עליך להודיע למתדלק כי ברצונך להפעיל את הכרטיס עבור שטיפת הרכב ולהעביר את הכרטיס עבור השטיפה.

כיצד מצטרפים להסדר הרחיצה?

ההצטרפות להסדר הרחיצה אינה מתבצעת אוטומטית עם בקשת כרטיס תדלוק. יש להגיש בקשה להוספת שירות רחצה לכרטיס.
הוספת השירות לכרטיס התדלוק תיעשה באופן ממוחשב, תוך 4 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה. השירות יינתן באמצעות כרטיס התדלוק הקיים.

כיצד מחויבים בעלות הרחיצה?

עלות הרחיצה מתווספת לעלויות התדלוקים בהם תחויב באותו החודש.